logo
Loading...
Cập nhật: 26.06.2014 10:15 - Lượt xem: 2,022
TƯ VẤN DOANH NGHIỆP là trường hợp VPLS CÔNG LÝ ĐẠI VIỆT cử Luật sư tư vấn trực tiếp/bằng văn bản để góp ý, tham gia xử lý, đề xuất giải pháp pháp lý, phản biện đối với các chương trình/kế hoạch/sự việc cụ thể theo yêu cầu của các Doanh nghiệp/Hợp tác xã/Tổ hợp tác/Hộ gia đình/Cá nhân kinh doanh trong và ngoài nước(gọi là bên được tư vấn) để giải quyết những công việc liên quan đến pháp luật về hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh thương mại và quản trị doanh nghiệp.

Mục đích của hoạt động tư vấn là hướng tới việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho bên được tư vấn phù hợp với qui định của pháp luật vừa tránh rủi ro pháp lý trong suốt quá trình đầu tư, kinh doanh thương mại và quản trị doanh nghiệp. Vận dụng các qui định của pháp luật vào trong quản trị doanh nghiệp, dự án đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh-thương mại một cách năng động, sáng tạo, hiệu quả, khoa học và hợp lý nhất để gặt hái sự bền chắc trong chiến lược kinh doanh – thương mại của bên được tư vấn.Những loại công việc tư vấn VPLS CÔNG LÝ ĐẠI VIỆT thực hiện bao gồm:

    + Tư vấn về lựa chọn ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh, mô hình Công ty/Hợp tác xã phù hợp với ngành nghề & lĩnh vực kinh doanh; Triển khai việc thành lập Công ty/Hợp tác xã và lập thủ tục đăng ký doanh nghiệp; Tư vấn về xây dựng bộ máy quản trị doanh nghiệp gọn nhẹ và chuyên nghiệp; Thành lập và đăng ký hoạt động của Công ty con/Chi nhánh/Văn phòng đại diện trong và ngoài nước

    + Tư vấn về việc phân chia, sáp nhập, thay đổi mô hình, mua bán và cho thuê doanh nghiệp; Thay đổi ngành nghề, lĩnh vực, qui mô và địa bàn kinh doanh; Lập thủ tục pháp lý đăng ký lại trong trường hợp phân chia, sáp nhập, thay đổi mô hình, mua bán và cho thuê doanh nghiệp/Thay đổi ngành nghề, lĩnh vực, qui mô và địa bàn kinh doanh. 

    + Tư vấn về lựa chọn ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh, qui mô kinh doanh đối với Doanh nghiệp tư nhân/Hộ gia đình/Tổ hợp tác/Cá nhân; Thực hiện việc đăng kinh kinh doanh và thiết lập cơ cấu/phương thức quản lý hoạt động kinh doanh.

    + Tư vấn lập dự án đầu tư, đăng ký đầu tư, điều chỉnh/thay đổi dự án đầu tư; Hưởng chính sách ưu đãi về đầu tư theo lĩnh vực và địa bàn ưu đãi đầu tư dành cho Doanh nghiệp/Hợp tác xã/Tổ hợp tác/Hộ gia đình/Cá nhân kinh doanh

    + Tư vấn về thực hiện qui định của pháp luật kinh doanh, lao động, đất đai, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ… an ninh trật tự, an toàn tài sản, phòng gian-bảo mật trong hoạt động kinh doanh thương mại. 

    + Tư vấn và lập thủ tục đăng ký/bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ/sở hữu công nghiệp/quyền tác giả đối với sáng kiến, phát minh và giải pháp sáng tạo kỹ thuật-công nghệ; 

    + Tư vấn việc liên doanh, liên kết thực hiện dự án đầu tư; Cầm cố, thế chấp và chuyển nhượng dự án kinh doanh thương mại

    + Tư vấn về giải pháp triển khai Thương mại điện tử/Nhượng quyền thương mại/Xúc tiến thương mại/Thiết kế & quản trị Website

    + Tư vấn và phối hợp với đại diện Bên được tư vấn để kiểm tra, xem xét về mặt pháp lý đối với hồ sơ và các giấy tờ liên quan đến toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng năm

    + Tư vấn và soạn thảo tất cả các hợp đồng kinh doanh thương mại giữa bên được tư vấn với các khách hàng theo các thông tin do bên được tư vấn yêu cầu và cung cấp; Tư vấn, giải thích pháp luật trong suốt quá trình bên được tư vấn thực hiện các Hợp đồng kinh doanh – thương mại với khách hàng.

    + Tư vấn, soạn thảo các báo cáo, biểu mẫu, giấy tờ, văn bản, văn bằng, chứng chỉ…do bên được tư vấn phát hành theo đúng qui định của pháp luật.

    + Tư vấn việc xây dựng các chương trình, kế hoạch tổ chức các hội nghị/sự kiện hàng năm; huấn luyện và đào tạo nhân viên của bên được tư vấn về kỹ năng làm công tác quản trị hành chính - văn phòng và quản trị nhân sự. Tư vấn về kế hoạch đào tạo/đào tạo lại và đào tạo nghề cho đội ngũ quản lý & người lao động đã/đang/hoặc sẽ làm việc cho bên được tư vấn 

    + Tổ chức việc kiểm tra, xác minh và đề xuất giải pháp giúp bên được tư vấn kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi gian lận của khách hàng để ngăn ngừa/phát hiện/hạn chế thiệt hại xảy ra.

    + Giúp bên được tư vấn trong việc kiểm tra công nợ của khách hàng, cảnh báo các rủi ro về công nợ; thiết lập hồ sơ khởi kiện đòi nợ, yêu cầu bồi thường thiệt hại từ khách hàng và các tổ chức, cá nhân liên quan khi có phát sinh tranh chấp nhằm bảo vệ kịp thời lợi ích hợp pháp bị hoặc có nguy cơ ị xâm hại; tư vấn và đề xuất giải pháp xử lý tranh chấp trong trường hợp bên được tư vấn là bên khởi kiện/bị kiện hoặc bên có quyền và nghĩa vụ/lợi ích liên quan. 

    + Tư vấn pháp luật miễn phí cho cán bộ, nhân viên và người lao động đang làm việc cho bên được tư vấn(ngoại trừ các vụ việc liên quan hoặc xung đột với lợi ích của bên được tư vấn).

    + Cung cấp miễn phí văn bản qui phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tư vấn

    + Tư vấn việc lựa chọn cách giải quyết tranh chấp nội bộ, đối tác hoặc bên thứ ba bằng hình thức Thương lượng/Hòa giải hoặc theo thủ tục tố tụng Trọng tài/Tòa án

    + Những việc khác liên quan đến hoạt động của Doanh nghiệp/Hợp tác xã/Tổ hợp tác/Hộ gia đình/Cá nhân kinh doanh phù hợp pháp luật và khả năng của VPLS.

Văn phòng luật sư CÔNG LÝ ĐẠI VIỆT