logo
Loading...

DỊCH VỤ PHÁP LÝ: Tư vấn lao động

Cập nhật: 23.06.2014 05:49 - Lượt xem: 1,996
TƯ VẤN LAO ĐỘNG là trường hợp VPLS CÔNG LÝ ĐẠI VIỆT cử Luật sư tư vấn trực tiếp/bằng văn bản để góp ý, đề xuất, phản biện đối với các chương trình/kế hoạch/sự việc cụ thể của doanh nghiệp, cơ quan – tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước(gọi là bên được tư vấn) giải quyết những công việc liên quan đến lao động - nhân sự và pháp luật lao động.
1