logo
Loading...
Cập nhật: 27.08.2014 09:57 - Lượt xem: 3,268
(Conglydaiviet) - Công ty TNHH Bình Phương với 25 thành viên góp vốn, có Trụ sở chính đặt tại: Khu phố Tân Phú, Thị trấn Phú Mỹ, huyện  Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Ngành, nghề kinh doanh chính là: Khai thác đá, cát, sỏi; Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê, đầu tư xây dựng kinh doanh khu dân cư; Chuẩn bị mặt bằng: thi công cơ giới, san lấp mặt bằng...Tổng vốn điều lệ của công ty là 77.070.000.000 đồng.

Là khách hàng doanh nghiệp gắn bó với Conglydaiviet liên tục hơn 02 năm qua, Công ty TNHH Bình Phương đang từng bước chuyển mình trong đổi mới cơ cấu tổ chức và phương thức quản trị doanh nghiệp theo hướng chuẩn hóa tất cả các tác nghiệp kinh doanh và quả trị doanh nghiệp gắn liền với qui định của pháp luật, nhận diện và chủ động phòng tránh các rủi ro pháp lý.

Hoạt động kinh doanh của Công ty gắn liền thường xuyên với các qui định pháp luật như: Luật khoáng sản, Luật bảo vệ môi trường, Luật thương mại, Pháp luật về lao động và bảo hiểm, Luật đất đai, pháp luật về thuế...Việc vận dụng các qui tắc pháp lý trong tổ chức hoạt động kinh doanh của công ty được Hội đồng đành viên, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc Công ty cùng các Phòng/Ban chuyên môn của Công ty đặc biệt coi trọng.

Trao đổi với conglydaiviet, ông Huỳnh Công Trạch, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Công ty(ảnh) cho biết: "Chỉ khi chú trọng hơn về việc nghiên cứu và áp dụng các qui định của luật pháp trong tổ chức kinh doanh thì Công ty mới thật sự nhìn nhận những tiềm ẩn rủi ro nhiều mặt mà nếu không chú ý thì có thể phải trả giá bằng những thiệt hại vật chất...ví dụ: Hợp đồng thương mại giữa Công ty với đối tác được xem xét cẩn trọng về mặt pháp lý trước khi trình ký, các Hợp đồng thuê đất sản xuất được soi kỹ giá đất do Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu qui định để tính đúng, tính đủ, tránh việc phải kiểm tra, báo cáo về sau, Hợp đồng lao động đặc thù của ngành khai thác đá được tính kỹ những tiêu chuẩn, chế độ của người lao động giúp cho đội ngũ nhân sự vui vẻ làm việc với tinh thần gắn bó lâu dài..."Tôi hoàn toàn tin cậy dịch vụ tư vấn do conglydaiviet cung cấp" - ông Trạch tỏ sự hài lòng.

Trong khoảng thời gian cung cấp các gói dịch vụ pháp lý, conglydaiviet còn trợ giúp miễn phí cho đội ngũ người lao động trong doanh nghiệp. Chuyên gia của conglydaiviet thường xuyên kết nối, tiếp cận và phản biện để trợ giúp công ty định hướng đổi mới hoạt động quản trị nhân sự, hành chính văn phòng và tư vấn giải pháp loại bỏ những xung đột lợi ích nhóm trong công ty, nhằm tiết kiệm chi phí, giữ sự ổn định để thúc đẩy sản xuất kinh doanh.